Tehnička specifikacija:

Depurator

  • manuelna regeneracija
  • kapacitet 8 l
  • priključak rezervoara 3/8
  • dimenzije: vis 400mm - o 185mm
  • sadršaj smole: 5,8 l
  • potrebna količina soli (kuhinjske) za regeneraciju: 1 kg